Видео съдържание Документация, начин за работа

Описание на работата с Контролен Панел
Покупка на кредит и обработка на заявка за кредит
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 2.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 2.3.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 3.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PrestaShop 1.6.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PrestaShop 1.7.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор BNPL на WooCommerce
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 1
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 2
Интегриране на Кредитен Калкулатор в PHP сайт